Przeznaczeniem stołów do cięcia termicznego SCT jest odciąg pyłów, gazów i dymów powstających podczas procesu cięcia termicznego. Odciąganie zanieczyszczeń odbywa się poprzez sekcje stołu, wyposażone w system pneumatycznie otwieranych przepustnic oraz kolektor zbiorczy.

Zastosowanie stołu SCT zapewnia właściwe warunki pracy na stanowisku cięcia termicznego, a sekcyjna budowa stołu pozwala zmniejszyć koszty inwestycji poprzez zastosowanie mniejszej jednostki filtrowentylacyjnej.

Stoły SCT składają się z konstrukcji nośnej podzielonej na sekcje z kanałami równomiernego wydatku. Wymiary sekcji stołu SCT tj. ich szerokość i ilość są każdorazowo dopasowywane do szerokości roboczej przecinarki. Na podstawie tych danych dobierana jest również jednostka filtracyjna. Konstrukcja stołu pozwala na jego późniejszą rozbudowę. Do prawidłowego funkcjonowania stołu niezbędne jest przyłączenie sprężonego powietrza min. 0,5 MPa