Filtrocyklon stanowi połączenie konstrukcji cyklonu i filtra pulsacyjnego. Przeznaczony jest do odpylania powietrza z pyłów suchych i nie klejących. Z uwagi na występowanie elementu cyklonowego może być stosowany do oczyszczania powietrza o dużym stężeniu zanieczyszczeń. Filtr stosowany jest do odpylania pyłów niewybuchowych. Filtrocyklon jest przeznaczony do pracy w części podciśnieniowej instalacji. Zastosowanie: w instalacjach odpylających w przemyśle cementowym, wapienniczym, odlewniczym, metalowym, hutniczym, materiałów budowlanych, spożywczym, młynarskim, paszowym, tworzyw sztucznych, drzewnym.

Filtrocyklony przewidziane są do instalowania w pomieszczeniach zamkniętych. Jeżeli odpylane gazy mają niską zawartość pary wodnej, filtrocyklony mogą być instalowane na otwartej przestrzeni w wykonaniu zewnętrznym. Dla każdej instalacji odpylającej dobór rodzaju i struktury włókniny filtracyjnej (filcu igłowego) oraz parametrów filtracji i regeneracji dobierany jest indywidualnie. Dobór ten zależy od temperatury zapylonego powietrza, rodzaju i właściwości pyłu. Worki mogą być wykonane z różnych rodzajów filcu igłowego (poliester, polipropylen, poliamid, Dralon T, Ryton, Nomex, Poliimid P.- 84, Teflon, itd.) i z różnymi rodzajami obróbek.

Filtrocyklon składa się z następujących głównych podzespołów:
• komory oczyszczonego powietrza
• komory filtracyjnej
• zespołu worków filtracyjnych z koszami
• zsypu z wlotem cyklonowym i pojemnikiem pyłu
• instalacji elektrycznej z szafką sterowniczą

Typoszereg urządzeń FC-CYKLUS zawiera urządzenia o wydatku powietrza od 400 m3/h do 9000 m3/h. Możemy również w ramach indywidualnej oferty zaproponować Państwu urządzenie o innych parametrach dostosowanych do procesu.