Przewody z blachy stalowej


Kolana 90° i 45°


Trójnik symetryczny 90°


Redukcja



Złączki wewnętrzne


Złączki zewnętrzne


Opaska zaciskowa


Uchwyt do rur



Przepustnica


Złącze kołnierzowe


Tłumiki kanałowe


Podstawa dachowa kołowa typu B



Czerpnia i wyrzutnia dachowa typu C


Cokół dachowy pod podstawę dachową


Kanały prostokątne


Kształtki prostokątne