Urządzenie przeznaczone jest do czyszczenia wkładów patronowych które z uwagi na różne sytuacje eksploatacyjne zostały zabrudzone do stopnia przy którym systemy czyszczenia filtrów już sobie nie radzą. Urządzenie służy do czyszczenia patronów używanych w urządzeniach do odciągania pyłów suchych, powstałych w różnych procesach technologicznych (np. spawanie, szlifowanie, polerowanie, przesypywanie, dozowanie mielenia, ciecia metali i tworzyw sztucznych).

Wysoka zdolność czyszczenia zostaje osiągnięta dzięki skoncentrowaniu energii powietrza w specjalnie skonstruowanym układzie czyszczenia. Urządzenie PATRON CLEANER może być eksploatowane w pomieszczeniach technicznych, przeznaczonych do ciągłego przebywania osób.

Urządzenie nie może być stosowane do oczyszczania:
• patronów „zaklejonych“ pyłami mokrymi, tłustymi itp.
• patronów z pyłów agresywnych chemicznie i posiadających własciwości wybuchowe.

Standardowo urządzenie przeznaczone jest do wkładów o długości L=600, 660 oraz 1200 mm. Przy wykonaniu specjalnym urządzenie może zostać dostosowane do wkładów o innej długości.